Partnerstwo

Partnerstwo – projekt jest wdrażany w partnerstwie:

 

CEL: CZYSTY, ZDROWY ŻYWIEC

Zakres przedsięwzięcia

Rola partnerów

Partnerzy

Programu „Zielony Żywiec” – wspólne z mieszkańcami sadzenie roślinności pochłaniającej zanieczyszczenia i łąk kwietnych w przestrzeni publicznej miasta.

Pomoc w przygotowaniu podłoża pod nasadzenia drzew i krzewów oraz pod wysiew łąk kwietnych, wsparcie w montażu elementów małej architektury, wsparcie prac dotyczących zakładania łąk kwietnych oraz sadzenia drzew, konsultacje i doradztwo merytoryczne w zakresie doboru gatunkowego drzew i krzewów.

 

 • Ochotnicza Straż Pożarna w Żywcu-Sporyszu;
 • Zespół Szkół Budowlano-Drzewnych im. Armii Krajowej w Żywcu
 • Zespół Szkół Technicznych i Leśnych w Żywcu

 

CEL: AKTYWNY ŻYWIEC

Zakres przedsięwzięcia

Rola partnerów

Partnerzy

Program zajęć rekreacyjno-sportowych dla mieszkańców realizowanych przez partnerów projektu na obiektach – dla dzieci i młodzieży, seniorów.

Przygotowanie i przeprowadzenie zajęć dla dzieci, młodzieży i seniorów z aktywizacji ruchowej, zajęć ogólnorozwojowych, piłki nożnej, zajęć tanecznych, boules, tenisa oraz ich promocja wśród mieszkańców.

 • Żywiecki Klub Boules
 • Ludowe Integracyjne Towarzystwo Sportowe "Meble Anders"
 • Klub Sportowy "Góral 1956 Żywiec"
 • Towarzystwo Sportowe "Stal - Srubiarnia"
 • Fundacja artystyczno - sportowa SWING

 

CEL: WSPÓLNY ŻYWIEC

Zakres przedsięwzięcia

Rola partnerów

Partnerzy

Przygotowanie i wdrożenie cyklicznego konkursu na najładniejszy ogródek i balkon wraz z warsztatami i konsultacjami dla mieszkańców oraz akcja współdzielenia się roślinami i stworzenie grupy w mediach społecznościowych.

Przygotowanie i wdrożenie konkursu oraz jego promocja wśród mieszkańców.

 • Zespół Szkół Budowlano-Drzewnych im. Armii Krajowej w Żywcu

Przygotowanie i wdrożenie programu społeczno-edukacyjnego w zakresie bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów na drodze (szkoły, instytucje publiczne itp.)

Przygotowanie i wdrożenie programu społeczno - edukacyjnego w zakresie bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów, przeprowadzenie warsztatów dla różnych grup wiekowych oraz jego promocja wśród mieszkańców.

 • Śląska Grupa Wojewódzka Międzynarodowego Stowarzyszenie Policji IPA - Sekcja Polska 
 • Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Policjantów Zarząd Terenowy przy Komendzie Powiatowej Policji w Żywcu

Przygotowanie i wdrożenie cyklicznej akcji współtworzenia przez mieszkańców murali.

Współpraca z zakresie realizacji zadania, jego promocja na stronie internetowej oraz udział w konkursie jako członek sądu konkursowego.

 • Stowarzyszenie Żywiec Miasto zmySŁÓW

 

CEL: DOSTĘPNY ŻYWIEC

Zakres przedsięwzięcia

Rola partnerów

Partnerzy

Kursy i szkolenia oraz inne formy podnoszące kompetencje tematyczne kadry samorządowej w obszarach dotyczących ich obowiązków służbowych.

Przygotowanie i przeprowadzenie szkoleń.

 • Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej

 

CEL: PRZEDSIĘBIORCZY ŻYWIEC

Zakres przedsięwzięcia

Rola partnerów

Partnerzy

Przygotowanie i wdrożenie programu promowania wolontariatu wśród uczniów szkół pod hasłem „Oprowadzam po Żywcu i okolicach”, co może w przyszłości stać się dla nich źródłem zarobkowania i zachęcić do samodzielnego tworzenia lokalnych produktów turystycznych.

Przygotowanie i wdrożenie programu promowania walontariatu, opracowanie przewodnika "Oprowadzam po Żywcu i okolicach", przeprowadzenie warsztatów dla uczniów oraz jego promocja wśród mieszkańców.

 • Stowarzyszenie PARAMUS


 


Source URL: https://smart.zywiec.pl/strona/752-partnerstwo