FUNDUSZE NORWESKIE I EOG

Mechanizm Finansowy EOG i Norweski Mechanizm Finansowy (czyli tzw. Fundusze EOG i norweskie ) są formą bezzwrotnej pomocy zagranicznej przyznanej przez Islandię, Norwegię i Liechtenstein nowym członkom UE – kilkunastu państwom Europy Środkowej i Południowej oraz krajom bałtyckim. Fundusze te są związane z przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej oraz z jednoczesnym wejściem naszego kraju do Europejskiego Obszaru Gospodarczego (który tworzą państwa UE oraz Islandia, Liechtenstein i Norwegia). W zamian za udzielaną pomoc finansową, państwa-darczyńcy korzystają z dostępu do rynku wewnętrznego UE mimo, że nie są jej członkami.

Głównym celem Funduszy EOG i Funduszy norweskich  jest przyczynianie się do zmniejszania różnic ekonomicznych i społecznych w obrębie EOG oraz wzmacnianie stosunków dwustronnych pomiędzy państwami-darczyńcami a państwem-beneficjentem.

3 maja 2016 r. Islandia, Liechtenstein i Norwegia osiągnęły porozumienie z UE w sprawie kształtu III edycji Mechanizmu Finansowego EOG (2014-2021), podpisując Protokół 38c do Umowy o EOG. Jednocześnie Norwegia podpisała porozumienie z UE w sprawie Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014-2021. Odbiorcami nowej edycji Funduszy EOG i norweskich (2014-2021) jest łącznie 15 krajów UE – czyli 12 państw, które przystąpiły do wspólnego rynku w 2004, 2007 i 2013 r. oraz Grecja i Portugalia.

Polska podpisała umowy międzyrządowe (Memoranda of Understanding) w sprawie III edycji funduszy EOG i norweskich (2014-2021) 20 grudnia 2017 r., otrzymując na ich mocy 809,3 mln EUR (z łącznej puli ponad 2,8 mld EUR), co czyni ją podobnie jak w poprzednich edycjach, największym beneficjentem.

Za koordynację wdrażania Funduszy norweskich i EOG w Polsce odpowiada Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej (MFiPR), pełniące rolę tzw. Krajowego Punktu Kontaktowego (KPK) dla Funduszy EOG i. norweskich

Memorandum of Understanding w sprawie wdrażania Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego na lata 2014-2021 (tłumaczenie na język polski)

Link do strony:
https://www.eog.gov.pl/strony/zapoznaj-sie-z-funduszami/podstawy-prawne/memoranda/umowa-memorandum-of-understanding-w-sprawie-wdrazania-mechanizmu-finansowego-europejskiego-obszaru-gospodarczego-na-lata-2014-2021

Dokument:
https://www.eog.gov.pl/media/105596/MoU_EOG_PL_2014_2021_do_publikacji_zmiany.pdf
 
Umowa zawarta pomiędzy Rzecząpospolitą Polską a Islandią, Księstwem Liechtensteinu i Królestwem Norwegii. Wersja w języku angielskim.

Link do strony:
https://www.eog.gov.pl/strony/zapoznaj-sie-z-funduszami/podstawy-prawne/memoranda/umowa-memorandum-of-understanding-w-sprawie-wdrazania-mechanizmu-finansowego-europejskiego-obszaru-gospodarczego-na-lata-2014-2021/

Dokument:
https://www.eog.gov.pl/media/104672/MoU_Poland_2014-2021_EEA_6.pdf


Source URL: https://smart.zywiec.pl/strona/753-fundusze-norweskie-i-eog