News w Kronice Beskidzkiej!

czwartek, 29.02.2024

Projekt „SMART ŻYWIEC – (r)ewolucja” przedstawia wizję rozwoju miasta opartą na wartościach zdrowia, aktywności i wspólnotowości. Dzięki licznej serii działań, takich jak budowa kładki pieszo-rowerowej, uruchomienie systemu „smart trash” czy poprawa dostępności dla osób ze specjalnymi potrzebami miasto staje się bardziej przyjazne i dostępne dla wszystkich jego mieszkańców.

Przeczytasz o tym w artykule, który ukazał się w dzisiejszym wydaniu Kroniki Beskidzkiej. Zachęcamy gorąco do lektury!

Strony w dziale: