O projekcie

W dniu 21.12 2021 r. Miasto Żywiec podpisało umowę o dofinansowanie projektu pn. „SMART ŻYWIEC – (r)ewolucja”.

Wysokość dofinansowania zgodnie z umową wynosi 15 637 823,29 zł. Projekt jest finansowany w 85% ze środków Mechanizmu Finansowego EOG na lata 2014-2021, Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014-2021 oraz w 15% z budżetu państwa. Projekt realizowany do 30.04.2024 r.

Wdrożenie projektu stanowi ogromne wyzwanie dla Miasta Żywca. Jest też ogromną szansą na rozwój. Projekt składa się z szeregu przedsięwzięć, których nie sposób wymienić.

Do realizacji zaplanowano m. in:

  • budowę kładki pieszo-rowerowej na rzece Sole (tzw. Cypel),
  • budowę ciągów pieszo rowerowych wzdłuż rzeki Soły i Koszarawy wraz z małą architekturą,
  • budowę tężni solankowej wraz ze strefą relaksu w Parku Habsburgów,
  • przebudowę boiska przy Klubie Ogródek,
  • wdrożenie programu zajęć rekreacyjno-sportowych,
  • system SMART TRASH (sygnalizowanie poziomu zapełnienia koszy na śmieci),
  • program Zielony Żywiec.

Nie zabraknie również działań wspierających integrację społeczną. Zaplanowano m. in.:

  • cykliczny konkurs na najładniejszy ogródek i balkon,
  • akcję współtworzenia murali społecznych
  • wspólne sadzenie z mieszkańcami roślinności pochłaniającej zanieczyszczenia.

O efektach i prowadzonych działaniach będziemy informować za pośrednictwem kanałów społecznościowych oraz na stronie internetowej Miasta Żywca.

Wartość całkowita projektu wynosi 15 637 823,29 zł.

Koszty kwalifikowalne 100%.

Ścieżka rozwoju miasta

Fundusze Norweskie i EOG reprezentują wkład Norwegii w tworzenie Europy zielonej, konkurencyjnej i sprzyjającej integracji społecznej. W ramach Funduszy Norweskich i EOG Norwegia przyczynia się do ograniczenia nierówności społecznych i ekonomicznych oraz wzmocnienia relacji dwustronnych z państwami beneficjentami z Europy Środkowej i Południowej i obszaru Morza Bałtyckiego.

Strony w dziale: