Za nami wyjazd studyjny do Cieszyna

czwartek, 7.03.2024

29 lutego pracownicy Urzędu Miejskiego w Żywcu wzięli udział w wizycie studyjnej, odwiedzając miasto Cieszyn. Podczas spotkania zaprezentowano założenia projektu "Smart Żywiec - (r)ewolucja". Szczegółowo omówiono zrealizowane działania projektowe, prezentując w Urzędzie Miejskim w Cieszynie zarówno materiał fotograficzny, jak i filmowy. Następnie miasto Cieszyn przedstawiło realizację swojego projektu o nazwie "Cieszyn - miasto samowystarczalne", ze szczególnym uwzględnieniem omówienia sposobu partycypacji mieszkańców w procesie diagnozowania problemów miasta. Pokazano również, w ramach materiału filmowego, proces powołania Cieszyńskiej Szkoły Rzemiosł. Oprócz tego, wskazano powody powstania Szkoły Liderów oraz uruchomienia programu stażowego w Urzędzie Miejskim w Cieszynie. Dzięki tej wymianie dobrych praktyk zwrócono uwagę na szanse i ryzyka związane z poszczególnymi metodami, a także na mechanizmy zarządzania projektem, w tym zarządzanie zasobami ludzkimi. Pod koniec spotkania udało się podsumować dotychczasowe działania w ramach projektów realizowanych zarówno w Żywcu, jak i w Cieszynie.
Drugiego dnia uczestnicy wizyty studyjnej, wraz z przewodnikiem, odwiedzili miejsca, w których zostały podjęte działania projektowe, omówione poprzedniego dnia. Obejmowały one między innymi obszary związane z przedsięwzięciem "Zielony Cieszyn! czyli chronimy i wypoczywamy", a także "Samowystarczalne dzielnice. Zielone działania inwestycyjne. Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w rejonie ulic Błogocka – Mickiewicza, Marklowic i osiedla Podgórze". Szczególne zainteresowanie wzbudziły działania polegające na utworzeniu sadu owocowego przez miasto Cieszyn.

 

Strony w dziale: