Przewodnik dobrych praktyk w projekcie już dostępny!

czwartek, 7.03.2024

Jednym z elementów kończącego się projektu Smart Żywiec – (r)ewolucja było powstanie podsumowania naszych najlepszych doświadczeń związanych z realizacją projektu. I oto jest – Przewodnik dobrych praktyk!
Rezultaty projektu przyniosły wiele bardzo pozytywnych zmian w otaczającej nas przestrzeni, jak również w sferze integracji i aktywizacji społecznej mieszkańców. Bez wątpienia projekt ten wytyczył także na przyszłość wiele nowych dróg dalszego rozwoju miasta i stał się wspaniałą inspiracją do kontynuacji zmian. Żyjemy w bardziej estetycznej przestrzeni dzięki muralom, ścieżkom pieszo-rowerowym, czy nowym terenom zielonym. Jesteśmy bardziej zintegrowani i chętniej spędzamy czas wspólnie na świeżym powietrzu dzięki licznym wydarzeniom rekreacyjno-sportowym, festynom, warsztatom edukacyjnym dla najmłodszych oraz spotkaniom aktywizującym dla seniorów.
Wiele zmieniło się także w samym Urzędzie Miejskim i instytucjach miejskich. Z myślą o poprawie jakości naszej pracy usprawniliśmy wiele procedur wewnętrznych, a także wprowadziliśmy liczne udogodnienia dla osób niepełnosprawnych.  
Nasze działania w ramach projektu Smart Żywiec – (r)ewolucja budzą uznanie w innych samorządach i - jako dobre praktyki - stają się inspiracją do podejmowania podobnych przedsięwzięć samorządowych.
Jeszcze raz serdecznie dziękujemy Wszystkim, którzy zaangażowali się w to przedsięwzięcie.

 

Strony w dziale: